Essays

Коментари, направени по време на Мюнхенската конференция по сигурността, 2023 г.

  • февруари 16, 2023
Прекарах целия си живот в опити да разбера света, в който съм роден, и мога да претендирам за известен скромен успех. В сравнително ранна възраст разбрах, че нашето разбиране по своята същност е несъвършено. Това е така, защото сме част от света, в който живеем.